Privacyverklaring opgesteld d.d. 11 april 2018 update 10 mei 2018

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Heldere Bron kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. De Heldere Bron kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw e-mailadres – Uw IP-adres. Bij het doen van een bestelling in de webshop worden adres en telefoonnummer gevraagd.

WAAROM GEGEVENS NODIG HEEFT

De Heldere Bron verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Bij de plaatsing van een bestelling via de webshop kan het gekochte product naar uw adres gestuurd worden. Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt als uw live deelneemt aan cursussen. Er wordt geen gebruik gemaakt van telemarketing. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART WORDEN

De Heldere Bron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dehelderebron.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Mailchimp is het email programma waar de Heldere Bron meewerkt. Zij werken volgens deze regelgeving.

De Heldere Bron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@dehelderebron.nl

 

www.dehelderebron.nl, www.openjebewustzijn.nl , www.magiclightworkacademy.nl en www.femkevankuijk.nl is een website van de Heldere Bron

 

De Heldere Bron is als volgt te bereiken: Jac. P. Thijsselaan 31 2341 PM Oegstgeest
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 57300089